Εισαγωγή  
  Το Σωματείο  
  Ιστορία  
  Συναντήσεις  
  Εσωτερική ανάπτυξη  
  Αρχές & πρακτικές  
  Φιλοσοφία  
  Εισαγωγή  
  Συνήθεις ερωτήσεις  
  Εισαγωγικές συναντήσεις  
  Η Αλήθεια του Yoga  
  Δραστηριότητες / Gallery  
  Έντυπες Εκδόσεις  
  Υλικό για μελέτη  
  Μελέτες / Άρθρα / Ομιλίες  
  Φιλοσοφικές παραδόσεις  
  Ανθρωπιστικές μελέτες  
  Πολιτική Οικονομία  
  Διδακτικές ιστορίες  
 
 
 
 
 
 
 
English Version    

Ο Όμιλος Μελετών είναι ένας ζωντανός οργανισμός που υπάρχει επειδή υπάρχουν άνθρωποι που αναζητώντας γνώση, ευτυχία και ουσιαστικό νόημα στη ζωή τους απευθύνονται σε αυτόν. Είναι αυτονόητο ότι κανείς από τους ομιλητές δεν αμείβεται για τις υπηρεσίες που προσφέρει, ενώ και κάθε είδους προσωπική εργασία που απαιτείται για τη καλή και εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου συνολικά, των εγκαταστάσεων του, καθώς και για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, προσφέρεται εθελοντικά από τα μέλη του. Κάποια στιγμή δίνεται η δυνατότητα και στα νεώτερα μέλη να προσφέρουν εθελοντική υπηρεσία, αποκτώντας έτσι την ευκαιρία για εξάσκηση των πρακτικών σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον και σε καλές συνθήκες.

Ο Όμιλος δεν προσφέρει πτυχία ή πιστοποιητικά παρακολούθησης. Το σωματείο είναι απλά ένα μέσο για όποιον ενδιαφέρεται και επιθυμεί να γνωρίσει τον πραγματικό εαυτό του και να αποκτήσει γνώση, πληρότητα ζωής και ευτυχία. Αργότερα, παρέχεται, σε όσους το επιθυμούν, μια πρακτική του διαλογισμού, ενός μέσου δηλαδή που, υπό κατάλληλες συνθήκες, παρέχει τη λεπτή ενέργεια που χρειάζεται για την εσωτερική ανάπτυξη και στηρίζει την ατομική πνευματική αναζήτηση.

Οι δρόμοι της πνευματικής ανάπτυξης είναι πολλοί. Η μέθοδος (σύστημα) που προτείνεται στον Όμιλο, είναι προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες του δυτικού τρόπου ζωής και δεν απαιτεί κάποια σημαντική λειτουργική αλλαγή στον τρόπο ζωής του καθενός. Είναι ο δρόμος του ανθρώπου που ζει στον κόσμο και μέσα από τον κόσμο, με εσωτερική εργασία, ο ίδιος αναπτύσσεται. Θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε "ο δρόμος του καλού οικοδεσπότη".

Ο Όμιλος Μελετών, ως μια οργανωμένη κοινωνία ανθρώπων, έχει ορισμένες αρχές, τις οποίες τα μέλη του προτρέπονται να ακολουθούν. Οι αρχές αυτές αντανακλούν θεμελιώδεις ηθικούς κανόνες και βοηθούν τα ίδια τα μέλη στην πνευματική ανάπτυξη, αλλά και εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής. Οι αρχές συνοψίζονται ως εξής:

  • Δεν επικρίνουμε τους άλλους ανθρώπους, ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό.

  • Κανένα από τα μέλη που προσφέρει υπηρεσία στον Όμιλο δεν αμείβεται γι' αυτό.

  • Κανείς δεν επωφελείται οικονομικά ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο από την ιδιότητά του ως μέλος του Ομίλου.
 
 
© Copyright 2008- Όμιλος Μελετών